با حکم هادی مظفری دبیر و اعضای شورای سیاست گذاری، بیست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان انتخاب شدند. بازگشت
 
بیست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان دبیر و اعضای شورای سیاست گذاری خود را معرفی کرد .
 
به گزارش واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی؛ هادی مظفری مدیر کل هنرهای تجسمی طی احکام جداگانه ای اعضای این شورا، دبیر جشنواره، دبیر اجرایی و مدیر هنری بیست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان را منصوب نمود .
 
طی این حکم مظفری با اشاره به تخصص و درایت و دانایی و اشراف به موضوع هنر و جوانان، الهه پنجه باشی ،نرگس حریریان ،سید امیر سقراطی و جمال عرب زاده به سمت اعضای شورای سیاست گذاری بیست و هفتمین جشنواره جوانان منصوب کرد.
 
رضوان صادق زاده دبیر بیست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ، عبدالرحیم سیاهکارزاده دبیر اجرایی و فرهاد فزونی به سمت مدیر هنری این جشنواره معرفی شدند.  
 
گفتنی است، بیست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به منظور گسترش و پیشبرد سطح هنری هنرمندان جوان و ارتقاء توان تخصصی آنها، با هدف شناسایی و معرفی جوانان هنرمند کشور، با حضور استادان برجسته دانشگاه و هنرمندان برگزیده تجسمی از تاریخ 23 تا 28 شهریور در تهران برگزار خواهد شد .

 

تاریخ خبر:  1399/04/14