پیام مدیرکل هنرهای تجسمی به بیست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران بازگشت
پیام مدیرکل هنرهای تجسمی به بیست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران
به زودي صداي پاي تان مي پيچد روي پله ها
هادی مظفری مدیر کل هنرهای تجسمی در پیامی به بیست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران نوشت: نمي خواستيم تسليم شويم در برابر ويروسي كه اهل كوتاه آمدن نبود و نمي شد گذشت از  ديدنِ صورت ِ ماه بهترين جوانان هنرمند ايران كه برخي شان چشم كشيده بودند پانزده ساله شوند و برخي شان، سال آخري بود كه مي آمدند در اين جشن.
به گزارش واحد ارتباطات و رسانه بیست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران؛ هادی مظفری در پیام خود به جشنواره چنین نوشته است: پارسال، توي هواپيمايي كه ما را از ايلام مي آورد تهران و بر بلندايِ كوههاي زاگرس، با هم تصميم گرفتيم جشنواره بعدي را حسابي مفصل برگزاركنيم. 
صبح ها كارگاه، عصرها نشست و نقد و نظر و شبها، شب نشيني هنرمندانه تا پاسي از شب.
گفتيم با جوان هاي هنر ايران مي رويم شيراز يا اصفهان تا جوان هاي ١٥ تا٢٤ ساله هنرشان را به رخ همگان بكشند. از ماهها پيش كه كويد١٩ آمد و اول، همه را ترسانيد، گفتيم مي مانيم تهران تا اساتيد، كمتر چمدان ببندند و قدري از خطرهاي سفر كم شده باشد. وقتي ماسك هاي سفيد و آبي، صورت همه ي ما را شبيه حجره هايي كرد كه كركره اش تا نيمه پايين است و انگار نيمه تعطيل، گفتيم مي رويم اردوگاه منظريه. در دل كوه هاي كُلكچال و شمال تهران و بوستان سنگي جمشيديه كه هوا ساكن نماند و جوان ها با فاصله بنشينند زير درختانِ زبان گنجشك و تيوپ رنگ ها را بچينند روي بلوك هاي سيماني. حتي اتاق ها و تخت ها را براي هر نفر جداگانه تدارك ديديم و چيديم كه خيال همه مان راحت باشد.
ولي مگر راحت مي شد خيال مان؟
وقت ِتنهايي، فكرهايي مي ريخت توي سرمان كه اگر بازي كرده باشيم با جان بچه ها و اساتيد و كادر اجرايي چه؟ اگر حتي يك نفر از بچه ها تب و سرفه اي ببرد به شهرش چه؟
نمي خواستيم تسليم شويم در برابر ويروسي كه اهل كوتاه آمدن نبود و نمي شد گذشت از  ديدنِ صورت ِ ماه بهترين جوانان هنرمند ايران كه برخي شان چشم كشيده بودند پانزده ساله شوند و برخي شان، سال آخري بود كه مي آمدند در اين جشن.
به ناگزير لپ تاپ ها را برداشتيم و آمديم "خانه ي هنرمندان ايران "كه بايد چراغش روشن بماند براي هميشه ي هنر اين خاك.
اين روزها زياد طولاني نيست كه اساتيد هنر اين ديار شما و آثار پر از نبوغ تان را توي صفحه ي ١٧ اينچ ببينند!
دفعه بعد، ديوار  ِگالري هاي تابستان و زمستان و ميرميران، ايستاده اند تا آثارتان را بياويزيد روي سينه شان و پله هاي طبقات همين خانه، لحظه شماري مي كنند براي صداي پاهاي شما كه روزي شركت كننده جشنواره جوانان تجسمي بوديد و آن روز،  پوسترهاي توي حياط وعده كرده اند براي آيين گشايش نمايشگاه شما.
كجا؟
تهران. خانه ي هنرمندان ايران.
گفتنی است؛ بیست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران روز یکشنبه 23 شهریور آغاز به کار می کند. 
 
تاریخ خبر:  1399/06/23